Kontakt

ST Komerc d.o.o.

Vojvode Stepe Stepanovića 12

74450 Brod

Goran Tomičević (menadžer proizvodnje i prodaje)

Tel/Fax: +387 (0) 53/610 – 895

Tel: +387 (0) 53/612 – 887

GSM: +387 (0) 65/528 – 022

Email: goran.stkomerc@gmail.com

Slobodan Tomičević (direktor)

Tel/Fax: +387 (0) 53/610 – 895

Tel: +387 (0) 53/612 – 887

GSM: +387 (0) 65/528 – 022

D: +49 174 512 72 67

Email: info.stkomerc@gmail.com

Vedran Džabić (master inž. građ.)

Tel/Fax: +387 (0) 53/610 – 895

Tel: +387 (0) 53/612 – 887

GSM: +387 (0) 66/761 – 848

PDV ID: 400125750004

JIB: 4400125750004

Žiro račun: 161-045-00525000-26
Žiro račun: 555-008-00514833-46

Inostranstvo:

IBAN: BA395550000011678042
SWIFT: NOBIBA22, Nova banka A.D. Banja Luka